Το Βιογραφικό Μου

Κατέχω τον τίτλο του ειδικού  Μαιευτήρα – Γυναικολόγου από το 2009.

 • Μεγάλωσα στη Λάρισα και αποφοίτησα από  το 7ο  Γενικό  Λύκειο.
 • Άσκηση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας  για 3 μήνες και ιατρός υπαίθρου στο Π.Ι Τσαριτσάνης – Ελασσόνα 1999-2000.
 • Το 2000 αρχίζω την ειδικότητα μου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας στην χειρουργική κλινική όπου παραμένω έως το 2003 και σε θέση έμμισθου υπεράριθμου ιατρού στην θωρακοχειρουργική και Νευροχειρουργική κλινική  όπου συμμετέχω σε πολυάριθμες χειρουργικές επεμβάσεις .
 • Από το 2004 έως το 2006 ολοκληρώνω στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας σε θέση έμμισθου ειδικευόμενου ιατρού μέρος  της  ειδικότητας  της Μαιευτικής –Γυναικολογίας. Συγχρόνως  διδάσκω στο 2ο ΙΕΚ Λάρισας μαθήματα πρώτων βοηθειών. 
 • Επί 2 χρόνια έως το 2008 συνεχίζω ως έμμισθος υπεράριθμος ιατρός στην ουρολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και μετά από εκπαίδευση στα νοσοκομεία Παπαγεωργείου Θεσσαλονίκης ,Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Λιέγη -Βέλγιο , Πολωνία στον τομέα της Ουρογυναικολογίας γίνονται οι πρώτες γυναικολογικές επεμβάσεις  ακράτειας ούρων από προσπάθεια  με ταινία  Τvt-o  με επιτυχία 100%.
 • Συμμετείχα ως εισηγητής  σε 2 συνέδρια κεντρικής Ελλάδος της Πανεπιστημιακής 0υρολογικής κλινικής.
 • Το 2009 περάτωσα την ειδικότητα μου στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας & λαμβάνω μετά από επιτυχείς εξετάσεις στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης τον τίτλο της ειδικότητας Μαιευτικής – Γυναικολογίας.
 • Το 2014 έλαβα μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ( master in management of health services ).
 • Είμαι κάτοχος με πιστοποίηση του διπλώματος CCU του Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης . Έως σήμερα συμμετείχα σε περίπου 80 ελληνικά και ξένα επιστημονικά συνέδρια . Επίσης  κατέχω πιστοποιητικά από workshops στην Υστεροσκόπηση και Λαπαροσκόπηση από την E.S.G.E (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ) όπου είμαι και μέλος της.
 • Κατέχω πιστοποίηση στην κολποσκόπηση
 • Κατέχω πιστοποιητικό με εξειδίκευση στην ‘Ανθρώπινη Αναπαραγωγή ‘ από το Ε.Κ.Π.Α
 • Από το 2010 έως σήμερα κατέχω θέση έμμισθου Επιστημονικού  συνεργάτη στη Γενική κλινική Ιασώ Θεσσαλίας.

My Curriculum Vitae

I hold the title of specialist Obstetrician - Gynaecologist from 2009.

 • I grew up in Larissa graduated from the 7th Lyceum.
 • Former doc at Larissa General Hospital for three months and rural physician in health center of Tsaritsani - Elassona from 1999- to 2000.
 • In 2000 I started my specialty at the University Hospital of Larissa in surgery clinic where I remain until 2003 and able supernumerary salaried physician in thoracic and neurosurgery clinic where I participate in numerous surgeries.
 • Between 2004 and 2006 shall end at the General Hospital of Larissa able salaried trainee doctor of the specialty of Obstetrics -Gynecology. At the same time teach the 2nd IEK Larissa first aid courses.
 • For two years until 2008 continue as supernumerary salaried physician in urology clinic of the General Hospital of Larissa and after training in hospitals Papageorgeiou Thessaloniki Hippocrates Hospital, Liege -Belgium, Poland in UROGYNECOLOGY sector are the first gynecological surgery urinary incontinence by effort movie Tvt-o with 100% success.
 • Participated as a speaker at two conferences of central Greece 0yrologikis university clinic.
 • 2009 Completion my specialty in the General Hospital of Kavala & receive after successful tests in the Hippocratio Hospital of Thessaloniki title of Obstetrics - Gynecology specialty.
 • In 2014 I received a master's degree in Health Services Administration (master in management of health services).
 • I hold a certification CCU diploma of the Aristotle University of Thessaloniki. Until today I participated in about 80 Greek and foreign scientific conferences. Also hold certificates from workshops in Hysteroscopy and Laparoscopy from E.S.G.E (EUROPEAN COMPANY GYNAIKOLOGIKIS ENDOSCOPIC) where I am a member.
 • I hold a certification in colposcopy
 • I hold a certificate specializing in 'Human Reproduction' from the University of Athens
 • From 2010 to today hold salaried Scientific associate position at the General Clinical IASO Thessaly.
Κλείστε ραντεβού2410 250 559
Στείλτε μας μήνυμαinfo@loulakis.net
Διεύθυνση ιατρείουΠατρόκλου 5, Λάρισα